Take a fresh look at your lifestyle.

Vĩnh Long công nhận sản phẩm OCOP 4 sao

0 16

Ngày 6/5, Sở Nông nghiệp- PTNT công bố kết quả và trao chứng nhận 36 sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2023. Đây là năm thứ 5 thực hiện chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Long, nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương.

Vĩnh Long công nhận sản phẩm OCOP 4 sao

Theo đó, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP bao gồm các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương; đặc biệt là các sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch dựa trên các thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa.

Năm 2023, hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã đánh giá, phân hạng 101 sản phẩm. Qua đó, có 36 sản phẩm đạt 70 điểm trở lên đủ điều kiện trình hội đồng cấp trên đánh giá, phân hạng từ 4 sao trở lên và có 65 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Hội đồng phê duyệt kết quả cấp tỉnh thống nhất 100% đánh giá, phân hạng từ 4 sao trở lên 36 sản phẩm của 16 chủ thể. Trong đó, có 4 sản phẩm đủ điều kiện đề xuất 5 sao (đạt từ 90-100 điểm); 32 sản phẩm đạt 4 sao (đạt từ 70-89 điểm).

Ông Trương Thành Dãnh- Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT cho biết: Thời gian qua, Chương trình OCOP của tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy được nhiều sản phẩm lợi thế của địa phương, vai trò cộng đồng được nâng cao.

Đồng thời, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị, khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình và kinh tế nông thôn.

Đối với các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh hôm nay, các chủ thể cần tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu sản phẩm để phát huy được giá trị của sản phẩm OCOP tỉnh Vĩnh Long.

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai, thực hiện Chương trình OCOP trong giai đoạn tới, đặc biệt là mục đích, ý nghĩa và lợi ích của các chủ thể khi tham gia thực hiện chương trình tiếp tục lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đăng ký tham gia chương trình OCOP…

Theo Thảo Ly/langngheviet.com.vn

Link nguồn: https://langngheviet.com.vn/vinh-long-cong-nhan-san-pham-ocop-4-sao-30308.html

Banner Trang Chi Tiết – Dưới bài viết
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.